Gwarancja

W okresie gwarancyjnym Sprzedawca (dostawca) bezpłatnie zlikwiduje usterki urządzenia przez naprawę albo wymianę wadliwych części na nowe, pod warunkiem, że przyczyna usterki leży po stronie Producenta. Wymiana wadliwych części odbywa się na podstawie pisemnego wniosku serwisu, który posiada pełnomocnictwo Producenta na przeprowadzenie prac diagnostycznych oraz remontu.

Pobierz dokumenty: